36th Kandoori

 

குத்புஸ்ஸமான் அஸ்ஸெய்யித் அஷ்-ஷெய்க் ஹல்லாஜுல் மன்ஸூர் காதிரிய்யி, ஜிஸ்திய்யி, றிபாஇய்யி நக்ஷபந்திய்யி அவர்கள் கலந்து கொண்ட அவர்களின் மறைவுக்கு முன்னரான இறுதியான கந்தூரி நிகழ்வு இது என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

( நன்றி : எம்.ஏ.எம். றசாக், இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்)

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *