மீலாத் கொடியேற்றம் மவ்லித் மஜ்லிஸ் நிகழ்ச்சிகள்

முஹம்மத் முஸ்தபா (ஸல்) அவர்களின் பிறந்த மாதத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கொடியேற்ற நிகழ்வுகள்.

இடம்- கல்முனை பாத்திமத்துஸ் ஸஹரா மகளிர் அரபுக்கல்லூரி

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

நன்றி – மெளலவி ஸபா முஹம்மத்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *