12 வது கிலாபத் நாள் நிகழ்வுகள்

கண்ணியத்துக்குரிய ஷெய்குனா அஸ்ஸெய்யித் அஷ்ஷெய்க் அல்குத்ப் கலீபத்துல் ஹல்லாஜ் அப்துல் மஜீத் பின் அப்துஸ் ஸமத் ஆலிம் மக்கத்தார் (ரஹ்) காதிரி, ஜிஷ்தி, றிபாஇ, நக்ஷபந்தி அன்னவர்களின் 12 வது கிலாபத் தின நிகழ்வுகள் அக்கரைப்பற்று மஹ்ழறத்துல் காதிரிய்யா பள்ளிவாசலில் முரீதீன்கள் மற்றும் முஹிப்பீன்களால் 25.12.2015 வெகுவிமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது.

25122015 (1) 25122015 (2) 25122015 (3) 25122015 (4) 25122015 (5) 25122015 (6) 25122015 (7) 25122015 (8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *