கௌரவிப்பு

இந்திய சன்மார்க்க பேரறிஞர் ஷம்சுல் உலமாஃ,  அபுத்தலாயில் M.ஷேக் அப்துல்லாஹ் ஜமாலி MA அவர்களுக்கு அக்கரைப்பற்று மஹ்ழறத்துல் காதிரிய்யா ஹல்லாஜ் மக்காம் ஜும்ஆ மஸ்ஜிதில் அதிசங்கைக்குரிய ஷெய்குனா கலீபத்துல் ஹல்லாஜ் குத்புஸ்ஸமான் அப்துல் மஜீத் மக்கத்தார் (றலி) (காதிரிய்யி, ஜிஷ்திய்யி, றிபாஇய்யி, நக்ஷபந்திய்யி) அவர்களால் விசேட வரவேற்பு வழங்கப்பட்டு “தாஜுல் உலூம்” எனும் கௌரவப் பட்டமும் வழங்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வுகளில் கண்ணியத்திற்குரிய மௌலவிமார்களான  AR ஸபா முஹம்மத் (நஜாஹி), AK நழீம் (ஷர்க்கி), ஸிராஜ் (நஜாஹி), அக்கரைப்பற்று மாநகரசபை மேயர் மேன்மைதங்கிய A அஹமத் ஸகி, HEDS International Hallaj Building உரிமையாளரும் உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளருமாகிய MAA வாஹித் ஆசிரியர் உட்பட இன்னும் பல ஆசிரியர்கள் முரீதீன்கள் மற்றும் முஹிப்பீன்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

நன்றி : SH.இஸ்பாத் அஹமத், தாருஸ் ஸஃபா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *